Month: March 2022

ก.ล.ต.อนุมัติ “ลิเบอเรเตอร์”จดทะเบียนเป็น บล.

นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น เผยสำนักงาน ก.ล.ต.ไฟเขียว “ลิเบอเรเตอร์” จดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2565 นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS แจ้งว่า ที่ผ่านมาได้จัดตั้งบริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท ลิเบอร์เรเตอร์ จำกัด มีคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ และอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ NEWS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท ลิเบอร์เรเตอร์ จำกัด มีคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ และอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ เมื่อ 11

Read More
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารกรุงไทยที่ ‘AA(tha)’

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliant Tier 2 subordinated notes) สกุลเงินบาทของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ‘AAA(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ ‘AA(tha)’ หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และให้สิทธิธนาคารสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิคือเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร เพื่อบริหารสภาพคล่องและเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไป โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ 2 อันดับ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์พื้นฐานตามเกณฑ์การพิจารณาอันดับเครดิตของฟิทช์ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ที่ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ ไม่ได้มีการปรับลดอันดับเครดิตเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ (non-performance risk) เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ เช่น การยกเลิกหรือการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย ส่วนอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KTB มีปัจจัยสนับสนุนมาจากอันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล (GSR) ที่ ‘bbb+’

Read More
“เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น

“เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป” ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 200 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ mai ระดมทุนเพื่อนำไปซื้อที่ดินและพัฒนาโปรเจกต์อสังหาฯ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รองรับความต้องการของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพในการเติบโต นายอภิชาต แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) แบบคำขออนุญาตเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีทุนจดทะเบียน

Read More
“คนละครึ่ง 4” เงินสะพัดแล้วกว่า 5.2 หมื่นล้านบาท

คลัง เผยยอดใช้จ่าย คนละครึ่ง 4 ล่าสุดมีเม็ดเงินสะพัดแล้วกว่า 5.2 หมื่นล้านบาท จากจำนวนผู้ใช้จ่ายกว่า 26.24 ล้านคน ย้ำผู้มีสิทธยังคงใช้จ่ายได้จนถึง 30 เม.ย. 65 ขณะที่ร้านค้าใหม่ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ต่อเนื่อง นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.24 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 52,376.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 26,620.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 25,756.1 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 21,774.6 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 9,004.4 ล้านบาท ร้าน

Read More
B สุดเจ๋งปี 64 กำไรพุ่ง 326% ลั่นแนวโน้มสดใสต่อเนื่อง

น.ส.สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัทบี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานบริษัทและบริษัทย่อยงวดปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 129ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 186.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 326% เมื่อเทียบกับปี 2563 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 57 ล้านบาท มี EBITDA จำนวน 264.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน 0.095 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264.7 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2564 อยู่ที่ 360.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.35 ล้านบาท หรือ 3% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้รวม 349.54 ล้านบาท โดยในปี 2564 บริษัทมีกำไรจากการแบ่งส่วนกำไรจากบริษัทร่วม ซึ่งได้แก่

Read More
กรุงไทย มองมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย เห็นค่าเงินรูเบิลอ่อนยวบทะลุ 78%

ธนาคารกรุงไทย ประเมินสงครามรัสเซีย-ยูเครน ผลจากมาตรการคว่ำบาตร คาดทำเงินรูเบิลอ่อนค่าไปแตะระดับ 125 รูเบิลต่อดอลลาร์ หรืออ่อนค่า 78% เมื่อเทียบก่อนประกาศสงครามค่าเงินอยู่ที่ระดับ 70 รูเบิลต่อดอลลาร์ เผย ผลกระทบต่อไทยยังไม่มาก เหตุธุรกรรมกับรัสเซียน้อย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ล่าสุดกลุ่มชาติตะวันตกประกาศมาตรการคว่ำบาตร โดยการตัดรัสเซียออกจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ (Swift) นั้น จากการประเมินเบื้องต้นผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรโดยนานาประเทศน่าจะทำให้ ค่าเงินรูเบิล (RUB) รัสเซียอ่อนค่าหนักต่อไปได้ โดยล่าสุดอ่อนค่าไป 109 รูเบิลต่อดอลลาร์แล้ว เมื่อเทียบกับระดับก่อนความขัดแย้งเงินรูเบิลอยู่ที่ 70 รูเบิลต่อดอลลาร์ ทั้งนี้ หากดูทิศทางการอ่อนค่าของสกุลเงินรูเบิลครั้งนี้น่าจะเห็นการอ่อนค่าได้มากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสถานการณ์บุกยึดสาธารณรัฐไครเมียเมื่อปี 2557 โดยคาดว่าหากสถานการณ์เลวร้ายและมีมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและรุนแรงขึ้น เช่น การตัดขาดการนำเข้าพลังงานทุกอย่างจากรัสเซีย คาดว่าค่าเงินรูเบิลน่าจะอ่อนค่าอยู่ที่ 125 รูเบิลต่อดอลลาร์ หรือคิดเป็นการอ่อนค่า 78% จากช่วงก่อนสงครามที่ค่าเงินรูเบิลอยู่ที่ระดับ 70 รูเบิลต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ดี

Read More
WHA Group โชว์รายได้-กำไร ปี 64 โต 28.8% ไฟเขียวจ่ายปันผลเพิ่ม 0.0735 บ./หุ้น

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ปี64 มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 12,077.9 ล้าน และกำไรปกติ 2,709.6 ล้านเพิ่มขึ้น 28.8% และ 8.2% ล่าสุดบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเพิ่มเติม 0.0735 บาทต่อหุ้น จ่อขึ้น XD 5 พ.ค. และจ่ายปันผล 25 พ.ค. นี้ ” ลุยเดินหน้าทรานสฟอร์มธุรกิจ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร และกำไรสุทธิทั้งสิ้น 7,239.2 ล้านบาท และ 2,034.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ และกำไรสุทธิปกติทั้งสิ้น 7,218.7 ล้านบาท และ 2,014.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

Read More
ยอดเงินลงทุนฟินเทคทั่วโลกสูงถึง 210,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เคพีเอ็มจี เผยยอดเงินลงทุนในฟินเทคสำหรับปี 2564 สูงถึง 210,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเงินลงทุนในคริปโตและบล็อกเชนที่พุ่งขึ้น จากรายงาน Pulse of Fintech H2’21 ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับเทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Fintech) ที่จัดทำขึ้นปีละสองครั้งโดยเคพีเอ็มจี พบว่าในปี 2564 การลงทุนใน Fintech ทั่วโลกผ่านการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition – M&A) การลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity – PE) และธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital – VC) มียอดรวมสูงถึง 210,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฟินเทค ฟินเทค จากการทำดีล (Deals) ทั้งสิ้น 5,684 ครั้ง ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยยอดเงินลงทุนใน Fintech ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 (H2’21) อยู่ที่ 101,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าครึ่งแรกของปี

Read More
FTE โชว์งบปี 64 รายได้โต 10.58%

ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง โชว์ผลประกอบการปี 64 รายได้รวม 1,010.91 ล้านบาท โต 10.58% กำไรสุทธิ 44.02 ล้านบาท เดินหน้าตามแผนเชิงรุก ตั้งเป้ารายได้ธุรกิจใหม่อุปกรณ์เซฟตี้ และอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลทุกชนิด 50 ล้านบาท ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม แนวโน้มโตดี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหนุน ตอกย้ำเป้าปี 65 เติบโต 20% หรือ 1,200 ล้านบาท นายทักษิณ ตันติไพจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ผู้นำธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจร เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 1,010.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 914.16 ล้านบาท จำนวน 96.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.58 % และมีกำไรสุทธิ

Read More