WHAUP สยายปีกธุรกิจน้ำ

WHAUP สยายปีกธุรกิจน้ำ

 

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จับมือนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตั้งบริษัทร่วมทุน “ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์” ด้วยทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท ให้บริการธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ประเดิมลูกค้ารายแรก ส่งจ่ายน้ำให้โรงงานผลิตภัณฑ์เคมีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (มาบตาพุด)ภายใต้อายุสัญญาเริ่มแรก 15 ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 420 ล้านบาท

ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด (WHAWT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ WHAUP ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ร่วมมือทางธุรกิจ กับบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ภายใต้ชื่อ “บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด” (WHAUP AIE) ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (มาบตาพุด) รวมถึงโครงการน้ำรีไซเคิล, น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และสาธารณูปโภค อื่นๆ

“โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด (WHAUP AIE) นั้น ทาง WHAWT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAUP จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยมีทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท”

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มองว่า ถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจสาธารณูปโภคให้กับบริษัทฯ ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategy) ที่มุ่งพัฒนาการทำธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการขยายพื้นที่ในการให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจร ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการฯ ของดับบลิวเอชเอ ทั้ง 11 แห่ง และในพื้นที่อื่นๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในเอเชีย ด้านธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน อย่างครบวงจร

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภค (น้ำ) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม (Value Added Product) ทั้งน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้น้ำอุตสาหกรรมได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรในธุรกิจสาธารณูปโภคอย่างแท้จริง”

โดยล่าสุด บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด (WHAUP AIE) อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาการให้บริการน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) กับลูกค้ารายแรก ซึ่งตั้งในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย โดยมีอายุสัญญาการให้บริการเริ่มแรก 15 ปี หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 420 ล้านบาท และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 15 ปี โดยมีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค ซึ่งมีกำลังการผลิตกว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยจะเริ่มให้บริการจำหน่ายน้ำ ภายในไตรมาส 4 ปี 2565

ด้าน นายชาลี โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมก่อตั้งบริษัทร่วมทุนนี้กับบริษัทในเครือของ WHAUP ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย สามารถเพิ่มการบริการที่หลากหลาย ตามความต้องการน้ำปราศจากแร่ธาตุในนิคมฯ ที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของแหล่งน้ำ ให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการสอดคล้องด้านกลยุทธ์ของเรา และWHAUP ในแง่ของความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม”