“วริศ ยงสกุล” เก็บหุ้น CMO เข้าพอร์ต 10.6714%

“วริศ ยงสกุล” เก็บหุ้น CMO เข้าพอร์ต 10.6714%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO โดย นายวริศ ยงสกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.0262% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.6714% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.0262% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 10.6714% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวริศ ยงสกุล แจ้งการได้มาหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.6937% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.6509% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.6937% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 8.6509% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ