ก.ล.ต.อนุมัติ “ลิเบอเรเตอร์”จดทะเบียนเป็น บล.

ก.ล.ต.อนุมัติ “ลิเบอเรเตอร์”จดทะเบียนเป็น บล.

นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น เผยสำนักงาน ก.ล.ต.ไฟเขียว “ลิเบอเรเตอร์” จดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2565

นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS แจ้งว่า ที่ผ่านมาได้จัดตั้งบริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท ลิเบอร์เรเตอร์ จำกัด มีคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ และอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ NEWS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท ลิเบอร์เรเตอร์ จำกัด มีคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ และอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้

ทั้งนี้ เมื่อ 11 มีนาคม 2565 บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด จึงได้ไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จากเดิมบริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด” พร้อมเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทว่า จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ได้รับอนุญาต และกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยก่อนหน้านี้ บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ได้ทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Broker Seat (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 21) รวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้ขายคือ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลค่ารวม 120 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมเดินหน้าสู่ธุรกิจ FinTech ในรูปแบบ Digital Broker ที่พร้อมเปิดให้บริการช่วงไตรมาส 3-4 ปีนี้

“เรามีนโยบายเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัย บนต้นทุนที่ถูกที่สุดผ่านระบบดิจิทัล เพราะเราเข้าใจในทุก pain point จึงจะแก้ปัญหาได้ตรงจุด เรายินดีเป็นอย่างมากที่ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วว่า บริษัท ลิเบอร์เรเตอร์ จำกัด มีคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ และมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการได้ในไตรมาส 3 หรือต้นไตรมาส 4 ปีนี้” นายกฤษฎา กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket